Poradenství

CHYSTÁTE NOVÝ PROJEKT?

UŽ HO MÁTE ROZPRACOVANÝ A NEJSTE SPOKOJENÍ S DODAVATELSKOU FIRMOU?

(Ano, i to se stává a i v této fázi se dá projektu pomoci, aby dokázal plně využít potenciálu vyhledávačů.)

 

 

CHCETE SE JEN PORADIT, NECHAT SI DOPORUČIT ŘEŠENÍ?

Nabízím konzultace i kompletní poradenství, včetně dohledu nad projektem, zvolení vhodného dodavatele, zastupování klienta (třeba v technických věcech webových technologií), mentorování. Samozřejmě nenabízím jen konzultace, ale součástí je i vypracování analýz, strategií, apod.

Pokud se chcete vyhnout kompromisům, je vhodné SEO řešit v úplném počátku. Tedy v okamžiku, kdy je web pouhou myšlenkou. V případě redesignu se musí vše dobře naplánovat, aby nedošlo k chybám a k propadu ve vyhledávačích. Tohle se stává velmi často z důvodu triviálních, programátor odvede dobrou práci, ale díky neznalosti SEO pak celý projekt velmi sráží.

Moje nabídka je vhodná především pro malé firmy a živnostníky. Pokud si děláte SEO sami, zkuste základní školení přímo ve vaší firmě, jak dělat SEO co nejefektivněji. Školení není v mé režii, ale ve vaší, jsem schopen odpovídat na to co vás zajímá a trápí, zaplatíte tak za to, co pro vás bude přínosné a co ještě neznáte.

 


Přidejte váš komentář:

V naší společnosti řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.