Založení s. r. o.

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným též známá pod zkratkou s. r. o. nebo spol. s r. o.

Pro založení společnosti je požadován minimální vklad do společnosti, který v současné době činí 1 Kč.. Tento kapitál může vložit 1 – 50 společníků, kteří ji zakládají. Jejich postavení ve společnosti záleží na tom, jaký byl jejich počáteční vklad. Nejvyšším orgánem společnosti bývá valná hromada. V případě porušení závazků s. r. o., ručí společnost celým svým majetkem. Jednotlivý společníci tedy svými vklady.

Společnost může být založena fyzickou i právnickou osobou. Podmínkou bývá, aby jednatel společnosti neměl zápis v trestném rejstříku.

Jaké dokumenty je třeba obstarat pro založení společnosti:

  1. Pokud zakládá společnost více společníků je zapotřebí Společenská smlouva, pokud společnost zakládá jeden společník je třeba doložit Zakladatelskou listinu.
  2. Čestná prohlášení jednatelů, a to včetně jejich podpisových vzorů, které musí být úředně ověřeny
  3. Je třeba určit místo společnosti a zajistit si nájemní smlouvu nebo prokázat podle katastru nemovitostí, že prostory určené k podnikání jsou vaše
  4. Svůj vložený vklad do společnosti je potřeba uložit v bance, kde je také třeba založit bankovní účet, který bude sloužit k podnikání
  5. Je živnostenský úřad musíte doložit ohlášení vaší živnosti
  6. Aby společnost mohla existovat, musí být vždy zapsaná v obchodním rejstříku, když se tak stane musíte se přihlásit k přihlášení daní na finanční úřad. Stejně tak je třeba se přihlásit k placení zdravotního a sociálního pojištění

Společenská smlouva neboli Zakladatelská listina

Ať už zakládá společnost jeden nebo více společníků, součástí smlouvy i listiny musí být následující podklady:

  • název společnosti, sídlo společnosti a předmět podnikání společnosti
  • jmenovitý seznam všech společníků včetně jejich adres trvalého bydliště
  • výše základního kapitálu a podíly jednotlivých společníků
  • počet a jména jednatelů společnosti

Chci koupit společnost, která již existuje

Ne každý podnikat chce začít rozjíždět svoji vlastní společnost úplně od začátku a radši si koupí již rozjetou společnost, která je k dispozici. Výhodou bývá, že nemusíte řešit tolik papírování a můžete začít podnikat během pár dní. Vyřizování může být většinou i online. Druhá stránka mince bývá nevýhodou, za již založené společnosti si většinou pěkně připlatíte. 

Ready made společnost

Ready made jsou společnosti, které jsou již vzniklé. Jsou přizpůsobené tak, že mají všechny náležitosti, které je třeba k založení společnosti. Jejich činnost ale není aktivní, vznikly pouze za účelem prodeje. Pokud jste se rozhodli takovou společnost koupit, pořádně si překontrolujte, zda má všechny právnické náležitosti, které mít musí. Stejně tak si ověřte závazky, a to pomocí certifikátu bezúhonnosti. Pečlivé prostudování kupní smlouvy, by mělo být samozřejmostí. Společnost si vždy kupujte od spolehlivých poskytovatelů. Doporučuje se oslovit více takových společností a vybrat tu, která pro vás bude nejpříznivější podmínky.

Stejně tak jako u založení vlastní společnosti je třeba prokázat trestný bezúhonnost jednatele, doložit doklad totožnosti.

Koupě společnosti s historií

Existuje ještě jedna možnost, jak si koupit společnost. Zakoupíte si společnost, která již v minulosti podnikala.  Výhodou této varianty bývá, že díky minulosti společnosti, mají větší důvěru od potencionálních zákazníků a mají větší šanci dosáhnout na dotace.  Důvěra od zákazníků může být i nevýhodou. Při koupi takové společnosti je nutné si dát dvojnásobný pozor. Je zapotřebí si pořádně prostudovat platební schopnosti společnosti a zkontrolovat, zda nemá neuhrazené závazky.